Drainagetransportriool Kinheim en Seevank

Project Leendertse Bronbemaling

Drainagetransportriool Kinheim en Seevank

Om het afvoer- en grondwater beter af te voeren, wordt er een drainagetransportriool aangebracht in Zwanenburg. 

Het ‘Waterplan Kinheim-Seevank’ wordt uitgevoerd door Fronik en wij mochten de bronbemaling voor dit project voor onze rekening nemen.

Aangezien dit gebied 4 meter onder NAP ligt, hebben we gebruik gemaakt van een avegaarboor. Door deze techniek te gebruiken hebben we geen extra water hoeven gebruiken om de filters aan te brengen.

Opdrachtgever:
Fronik


Jaar:
2020 – 2021

Leendertse Bronbemaling - project Waterplan Kinheim – Seevank

“In een laaggelegen gebied - zoals in Haarlemmermeer - boren we met een avegaarboor, zodat we niet extra water hoeven te gebruiken."

Leendertse Bronbemaling - project Waterplan Kinheim – Seevank
Bronbemalingsproject

Welke soorten bronbemaling?

Alle foto's van project 'Drainagetransportriool Kinheim en Seevank'.

Ook uw project in samenwerking met Leendertse Bronbemaling?

Offerte aanvragen